Witamy!

Szanowni Klienci,

ze względu na szczególną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19), w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, począwszy od 16 marca 2020 r. do odwołania biuro jest zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta.

Zachęcamy Państwa do korzystania z kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

Jeśli chodzi o dostarczanie dokumentów, prosimy o wysyłkę pocztą polską.

 

 

Komunikat

Avrio Media sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348) wprowadzająca instytucję sprzedaży rezerwowej.

Zgodnie z at. 7 tej ustawy po stronie Avrio Media sp. z o.o. powstał obowiązek dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej do zmienionego brzmienia obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na powyższe okoliczności, Avrio Media sp. z o. o. opracowała i poddała konsultacjom nowy projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, który uwzględnia procedurę sprzedaży rezerwowej. W ramach konsultacji do IRiESD nie zgłoszono żadnych uwag.

Z treścią obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2019 r. IRiESD można zapoznać się na stronie internetowej http://avriomedia.pl/ oraz w siedzibie Avrio Media sp. z o.o.

 

 

Informacja o przetwarzanych danych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. z siedzibą w  Kostrzynie, ul. Wrzesińska 1b, 62-025, telefon: +48 61 875 39 68, e-mail: SEKRETARIAT@AVRIOMEDIA.PL

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.

 

Powodem pozyskania Pana/ Pani danych osobowych jest realizacja umowy. Podstawa prawna art. 6 1b RODO.

 

W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli realizować ww. celu.

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

  • osoby upoważnione przez firmę AVRIO MEDIA Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 

Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:

  • dostępu do swoich danych,
  • możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania
  • cofnięcia zgody.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.

 

Wronki

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc CZERWIEC 2021.

Słupca

II Bieg Uliczny pn. "Cienińska Szóstka"

Golina

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc CZERWIEC 2021.